PRISMA – focus op zelfzorg

PRISMA is een compacte leefstijl interventie in groepsverband. PRISMA staat voor PRo-actief Interdisciplinaire Self-Management.
PRISMA richt zich op het aanleren van zelfmanagement vaardigheden bij mensen met een leefstijl gerelateerde ziekte of een verhoogd risico daarop.

Wil je meer weten over PRISMA, zie www.focusopzelfzorg.nl en de PRISMA fact sheet.

PRISMA train-de-trainer cursus

Om PRISMA te kunnen geven in de eigen organisatie, is het volgen van de PRISMA train-de-trainer cursus een voorwaarde. PRISMA kan gegeven worden door: (huis)artsen, praktijkondersteuners (praktijk)verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen.
De tweedaagse train-de-trainer cursus leidt de zorgverlener op om PRISMA in de eigen organisatie te implementeren en uit te voeren. Het aanleren van vaardigheden bij zorgverlener staat tijdens de cursus centraal, zodat deze zelfmanagementvaardigheden bij deelnemer kan aanleren.
De cursus leidt op in de ‘generieke’ PRISMA methodiek. Na de cursus kunnen de trainers (mits inhoudelijk betrokken) aan de slag met alle trainershandleidingen (draaiboeken): (preventie) diabetes en (preventie) hart- en vaatziekten.
De cursus wordt gegeven in Amsterdam UMC, locatie VUmc of als incompany in de eigen organisatie.

PRISMA materialen

PRISMA materialen zijn door PRISMA trainers te bestellen en te downloaden via www.focusopzelfzorg.nl (voor trainers). Het ingevulde BESTELFORMULIER kan worden gemaild naar de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen van Amsterdam UMC, locatie VUmc (diet@vumc.nl).
Cursisten van de PRISMA train-de-trainercursus ontvangen bij deelname een trainershandleiding naar keuze (diabetes of preventie hart- en vaatziekten). Deze is bij het cursusgeld inbegrepen.

Bij deze cursus hoort een trainershandleiding. Bekijk hier een inkijkexemplaar.