De cursussen voor artsen zijn in ontwikkeling.

Voeding en de voedingstoestand hebben invloed op het verloop van veel aandoeningen. FOCUS op VOEDING ontwikkelt geaccrediteerde nascholingen voor artsen (in opleiding) over onderwerpen als refeeding syndroom en energie- en eiwitmetabolisme. En over (par)enterale voeding, het meten van verliezen via het maagdarmkanaal, van de lichaamssamenstelling en de voedingstoestand.