PRISMA train-the-trainer | klassikaal

PRISMA – focus op zelfzorg

PRISMA is een compacte leefstijl interventie (2 dagdelen van 2,5-3,5 uur) in groepsverband (8-12 deelnemers) gegeven door twee getrainde zorgverleners.

PRISMA staat voor PRo-actief Interdisciplinaire Self-MAnagement en is door het RIVM erkend als ‘Goed onderbouwde interventie’.

PRISMA richt zich op het aanleren van zelfmanagement vaardigheden bij mensen met een leefstijl gerelateerde ziekte of een verhoogd risico daarop. PRISMA wil deelnemers in korte tijd voorzien van alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelf weloverwogen keuzes te kunnen maken over leefstijl en omgang met ziekte.  PRISMA richt zich op de intentie om het leefstijlgedrag te gaan veranderen en het maken van actieplan, als strategie om deze intentie om te zetten in concreet gedrag. PRISMA bevindt zich daarmee aan het begin van de keten van gedragsverandering.

Wil je meer weten over PRISMA, zie de PRISMA website: www.focusopzelfzorg.nl

TRAIN-DE-TRAINER CURSUS

Doelgroep

Om de PRISMA methodiek uit te voeren zoals bedoeld, is training nodig. Het volgen van de PRISMA train-de-trainer cursus is voorwaarde om PRISMA te mogen geven in de eigen organisatie.

PRISMA wordt gegeven door: (huis)artsen, praktijkondersteuners (praktijk)verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen. Een voor de hand liggende combinatie is een diëtist en een praktijkondersteuner of verpleegkundige.

PRISMA wordt altijd gegeven door twee trainers. Daarom is het de bedoeling dat van elke geïnteresseerde organisatie minimaal twee zorgverleners deelnemen aan de train-de-trainer cursus. De zorgverlener heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met de doelgroep.

Doel

De tweedaagse train-de-trainer cursus leidt de zorgverlener op om PRISMA in de eigen organisatie te implementeren en uit te voeren. Tijdens de cursus staat het aanleren van vaardigheden bij zorgverlener centraal, zodat deze zelfmanagementvaardigheden bij deelnemer kan aanleren.

De cursist wordt worden getraind in het stellen van vragen, het opsporen van misvattingen, het stimuleren van interne motivatie, het begeleiden van het opstellen van persoonlijk actieplan, het gebruik van analogieën en hulpmiddelen en het begeleiden van groepsdynamiek. De cursist leert de deelnemers actief mee te laten denken en het verhaal uit de groep te laten komen door het stellen van vragen in plaats van vertellen/doceren. De cursist leert de vertaalslag te maken naar wat de deelnemer zelf kan doen om zijn/haar (risico op) een leefstijl gerelateerde ziekte (bijv. diabetes en hart- en vaatziekten) te beïnvloeden. En hoe hij/zij de deelnemer kan stimuleren om een persoonlijk SMART-actieplan te maken.

Na de cursus is de PRISMA trainer in staat om:

 • een vertrouwelijke, veilige en respectvolle sfeer te creëren en de groepsdynamiek te stimuleren
 • (open)vragen te stellen (i.p.v. vertellen), misvatting op te sporen, interne motivatie te stimuleren, het opstellen van een persoonlijk actieplan te begeleiden, en analogieën en hulpmiddelen te gebruiken
 • de deelnemer te stimuleren en ondersteunen bij wat hij/zij beschouwt als de best mogelijke keuze voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven
 • geen oordeel te hebben
 • deelnemer veel aan het woord te laten
 • boodschap uit te dragen dat elke verandering, hoe klein ook, al winst oplevert voor de gezondheid
 • zijn/haar eerste PRISMA cursus te geven in eigen organisatie
 • ook andere PRISMA trainershandleidingen (draaiboeken) te gebruiken (mits inhoudelijk betrokken bij de doelgroep): (preventie) diabetes en (preventie) hart- en vaatziekten.

 

Werkvormen en inhoud

Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt: groepsgesprek, demonstratie, rollenspel, reflectie, actieve spelvorm en discussie. De inhoud bestaat uit: theorie en filosofie PRISMA, groot deel van de patiëntencursus, kwaliteitsborging, implementatie in de eigen organisatie, actuele ontwikkelingen en het PRISMA-netwerk.
De cursus beslaat 2 dagen van 10:00 uur tot 16:30 uur en wordt klassikaal aangeboden met een maximum van 13 deelnemers om de interactie en het oefenen met elkaar te borgen.

 

Ervaringen PRISMA trainers

Trainers geven aan dat ze door PRISMA:

 • meer inzicht hebben in wat er speelt bij deelnemers
 • beter weten wat het kennisniveau van de deelnemers is
 • beter contact hebben mijn de deelnemers
 • zich gewaardeerd voelen als trainer door alle positieve reacties van deelnemers
 • meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen
 • meer werkplezier hebben
 • een mooie afwisseling hebben in het werk (PRISMA cursus en spreekuren)
 • een betere samenwerking hebben gekregen met collega’s en andere disciplines

 

Praktisch informatie TRAIN-DE-TRAINER CURSUS AMSTERDAM UMC

De PRISMA train-de-trainer cursus bestaat uit twee dagen van 9.30-16.30 uur en wordt gehouden Amsterdam UMC, locatie De Waver, kliniek VUmc, De Boelelaan 1118 te Amsterdam.

De train-de-trainer cursus is voor 10 deelnemers en wordt gegeven door twee PRISMA docenten. De cursus omvat 17 contacturen (twee dagen) en drie uren voorbereidingstijd. Accreditatie aangevraagd voor diëtisten bij ADAP, voor verpleegkundigen en praktijkondersteuners bij V&VN en NvVPO.

De kosten van deze cursus bedragen € 795 inclusief BTW per persoon. Dit is inclusief:

 • Certificaat van deelname (met accreditatie voor ADAP, V&VN en NVvPO)
 • Een trainershandleiding naar keuze (diabetes of preventie hart- en vaatziekten)
 • Koffie, thee, lunch tijdens de cursusdagen
 • Toegang tot het bestellen van patiëntmaterialen en nieuwe trainingshandleidingen (draaiboeken) via de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC, locatie VUmc (via focusopzelfzorg.nl)
 • De PRISMA nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen

 

PROGRAMMA DAG 1

Tijd Tijds duur Onderwerp/werkvorm
09.30 30 Kennismaking
10.00 60 Introductie op PRISMA
11.00 15 Pauze
11.15 45 Uitvoering onderdeel B: mijn eigen verhaal
12.00 30 Nabespreking onderdeel B (theoretisch kader)
12.30 45 Lunchpauze
13.15 15 Film patiëntervaringen
13.30 60 Uitvoering onderdeel C
14.30 30 Nabespreking onderdeel C (theoretisch kader)
15.00 15 Pauze
15.15 45 Uitvoering Voedingsonderdeel
16.00 15 Nabespreking voedingsonderdeel (theoretisch kader)
16.15 15 Afronding eerste dag
16.30 Klaar

 

PROGRAMMA DAG 2

Tijds duur Onderwerp/werkvorm
09.30 30 Terugblik eerste dag
10.00 60 Eerste ronde oefenen met onderdeel risicofactoren
11.00 15 Pauze
11.15 60 Tweede ronde oefenen met onderdeel risicofactoren
12.15 15 Nabespreking oefenen plenair
12.30 45 Lunchpauze
13.15 15 Filmpje buurman en buurman
13.30 60 Uitvoering onderdeel K: actieplan
14.30 30 Nabespreking onderdeel K (theoretisch kader)
15.00 15 Pauze
15.15 15 Kwaliteitsborging
15.30 30 Implementatie van PRISMA in de eigen praktijk
16.00 30 Afronding train-de-trainer cursus
16.30 Klaar

 

CONTACT EN INFORMATIE:

Esther Pekel
ir. Sabine de Groot
Suzanne Bader

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Train-the-trainer cursus

Suzanne Bader, ir. Sabine de Groot en Esther Pekel
€ 795 incl. BTW na 1 september 2021
2 cursusdagen,
klassikaal - maandag 1 en 8 november in Amsterdam
ID nummer: 410764
12 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- Arboverpleegkunde
Diabetes Zorg
- Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
- Praktijkverpleegkunde
12 punten
NVVPO - Praktijkondersteuners

11,5 punten
ADAP

- Diëtisten

De cursus is voor minimaal 10 personen en maximaal 13 personen

Schrijf je in!