Sondevoeding bij herstel van COVID-19

Sondevoeding bij herstel van COVID-19, thuis of in verpleeghuis

Herstel van COVID-19 is moeizaam. Veel patiënten zijn daarom nog lange tijd afhankelijk van sondevoeding. De meesten van hen zullen thuis of in het verpleeghuis herstellen, om de ziekenhuiszorg te ontlasten. De snelcursus met online consultatie biedt de noodzakelijke kennis om goede sondevoedingszorg aan deze patiëntengroep te kunnen leveren. De cursus bestaat uit digitale presentaties, naslagwerken met specifieke voedingskennis voor deze aandoening en een online consultatie van een deskundige diëtist. Binnen een week kan je je kennis up-to-date hebben, om voorbereid te zijn op de nieuwe fase waar het Coronavirus ons mee confronteert.

De online snelcursus is bestemd voor diëtisten die van COVID-19 herstellende patiënten begeleiden in 1e lijn of verpleeghuis en weinig ervaring hebben met patiënten met sondevoeding.

De studiestof is opgedeeld in drie delen (studiestap 1 t/m 3); ieder deel start met bestudering literatuur, gevolgd door een online presentatie.
In de laatste studiestap 4 bespreekt de deelnemer  met de docent en medestudenten de vragen over de studiestof tijdens de online consultatie.

Ilse Jansen
Dieuwke Schregardus
Carina Bijl

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Cursus

De online consultatie met een deskundige diëtist van Amsterdam UMC vindt op diverse data plaats en duurt ongeveer  45 – 60 minuten minuten afhankelijk van het aantal deelnemers.
U kunt éénmalig deelnemen aan deze online consultatie als u alle stappen van het programma heeft doorlopen. U meldt u aan door minimaal 24 uur voorafgaand  aan dit overleg een mail te sturen aan info@focusopvoeding.nl . U kunt ook eerder de datum van consultatie aangeven en de vragenlijst tijdig nasturen.

€ 120.00
Online consultatierondes:
1. Op 11 juni 14:30 uur
Afhankelijk van de aanmeldingen zullen nieuwe data toegevoegd worden.
Geaccrediteerd voor 7,5 punten door Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor diëtisten onder ID-nummer 398568

Coaching

De online consultatie met een deskundige diëtist van Amsterdam UMC vindt op diverse data plaats en duurt ongeveer 45 – 60 minuten afhankelijk van het aantal deelnemers.
U kunt éénmalig deelnemen aan deze online consultatie als u alle stappen van het programma heeft doorlopen. U meldt u aan door minimaal 24 uur voorafgaand  aan dit overleg een mail te sturen aan info@focusopvoeding.nl  U kunt ook eerder de datum van consultatie aangeven en de vragenlijst tijdig nasturen.

€ 120,00
Geaccrediteerd voor 7,5 punten door Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor diëtisten onder ID-nummer 398568