Maag Darm en Leverziekten -TOP

De FOCUS TOP dag MDL ziekten is bestemd voor diëtisten, die patiënten begeleiden in de kliniek met complexe MDL problematiek.
De cursus bestaat uit zelfstudie, begeleiding op afstand, een contactdag in het VUmc en het toepassen van de studiestof in de eigen werksituatie. Dit is een zeer persoonlijke onderwijsvorm met een deelnemersaantal van minimaal 4-8 personen. De inhoud wordt afgestemd op je vragen en leerdoelen.

De TOP dag bestaat uit workshops die vooraf gekozen worden. Voorafgaand aan deze dag krijg je literatuur voor zelfstudie en wordt je gevraagd een casus uit te werken en vragen te formuleren. Na afloop van deze dag werk je een opdracht uit die past bij je leerdoelen. Er is per TOP onderwerp keuze uit verschillende workshops. In overleg met de deelnemers wordt een aantal weken voorafgaand aan de dag een keuze gemaakt.

TOP MDL –  Lees hier het programma. De cursus is afgelopen keer beoordeeld met gemiddeld een 8,3

Carina Bijl
dr. ir. Nicolette Wierdsma

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

TOP MDL

Carina Bijl,
Dr. ir. Nicolette Wierdsma.
€ 455,00 (minimaal 4 , maximaal 8 deelnemers)
VUmc Amsterdam,
4 november 2021. Maximaal 8 deelnemers.
12 punten (6,5 contacturen en 5,5 uren zelfstudie),
goedgekeurd door ADAP onder ID 335954

Training on the job