Eiwit en energie metabolisme

Het metabolisme van energie en eiwit is complex en verandert door ziekte en veroudering. In deze cursus wordt het eiwit en energie metabolisme uitgelegd. De nadruk ligt bij de veranderingen in dit metabolisme die veroorzaakt worden door ziekte en veroudering. De laatste inzichten op gebied van de energiebehoefte en eiwitbehoefte in de verschillende levensfasen en ziekte en veroudering worden behandeld. De cursus heeft een interactieve opzet en er is alle ruimte om vragen te stellen en casussen in te brengen.

Bekijk hier het globale programma

Ir. Suzanne ten Dam
Prof. dr. ir. Peter Weijs
Karen Ottens

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Cursus

Aandacht voor:

  • energiemetabolisme bij ziekte en gezondheid
  • eiwitmetabolisme bij ziekte, gezondheid en veroudering
  • wetenschappelijke update
  • vertaalslag naar diëtistische praktijk
prof.dr.ir. Peter Weijs
Karen Ottens-Oussoren
ir. Suzanne ten Dam
€ 330,00 inclusief consumpties en studiemateriaal
VUmc Amsterdam
14 november 2019 van 10 tot 17:30 uur
ADAP heeft onder ID 299660 de accreditatie goedgekeurd voor 11 punten (5 punten zelfstudie en 6 punten cursusdag ).

Cursus van een dag De eendaagse cursus op de VUmc, wordt verschillende malen aangeboden. 15-30 deelnemers

Schrijf je in!