Advanced Dietetics

Advanced Dietetics; patiëntenzorg op masterniveau

De deeltijdstudie Advanced Dietetics, patiëntenzorg op masterniveau, kan je helpen om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de dieetbehandeling van je patiënten. Met colleges, een praktijkstage, casuïstiek en een onderzoeksvraag / fact sheet kijk je kritisch naar je eigen werkwijze en ben je uiteindelijk in staat om je rol als volwaardig behandelaar op alle aspecten rondom de voeding in te vullen. Ook voor complexe patiënten.

Je verdiept met deze deeltijdstudie je diëtistische competenties en past die toe op complexe patiënten met meervoudige problematiek. Hierbij hanteer je het kritisch redeneren en een uitgebreid scala aan diagnostische maten en evaluatiemethodieken. Je leert om de je behandeling te onderbouwen door de evidence te zoeken, te interpreteren en te implementeren. De studie combineert theorie en praktijk, met onder andere een stage in het Amsterdam UMC onder begeleiding van een ervaren diëtist.

Je kan deze deeltijdstudie volgen als je minimaal twee jaar werkervaring hebt als paramedisch diëtist.
De deeltijdstudie bestaat uit

  • 5 collegedagen
  • 12 dagdelen praktijkstage kritisch redeneren
  • Casuïstiekbesprekingen
  • Het opstellen en uitwerken van een onderzoeksvraag in een fact sheet
  • Een mondeling assessment examen

Verspreid over een half jaar, de collegedagen liggen vast, de andere dagen worden in overleg met de cursisten afgestemd. Enkele onderdelen, zoals casuïstiekbesprekingen, vinden online plaats.

Je kan per 1 februari 2022 starten. Mimimaal 8 en maximaal 13 deelnemers
Locatie: AmsterdamUMC, locatie VUmc en AMC
Kosten: € 2675 (2022)
Accreditatiepunten 118 (ADAP voor diëtisten)

Lees hier de studiehandleiding van Advanced Dietetics voor september 2021

Hanneke Bruggink Msc.
dr. ir. Hinke Kruizenga
dr. ir. Nicolette Wierdsma

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Advanced Dietetics

Patiëntenzorg
Elke cursist doet een patiëntenzorgstage van 12 dagdelen (2 periode van 6 dagdelen; 2 begeleiders / specialismen) waarin de nadruk ligt op kritisch redeneren. Per dagdeel werkt de cursist samen met de begeleider één of twee patiënten uit. Er is daarin veel aandacht voor nutritional assessment, diagnosestelling, behandeling, evaluatie en samenwerking met andere zorgverleners.
De patiënten die door de cursisten worden behandeld zijn zonder uitzondering complex en hebben multifactoriële problematiek. De begeleiding wordt gedaan door ervaren diëtisten die minimaal de eindtermen van dit vak al enkele jaren beheersen en toepassen.
De stagebegeleiders evalueren de voortgang op de leerdoelen na zes dagdelen met de cursist en geven aan het einde van de stageperiode een beoordeling.

Werkcolleges
Op 5 cursusdagen, verdeeld over de totale periode, wordt er onderwijs gegeven over diverse onderwerpen, door de experts op dit gebied (artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, onderzoekers). Onderwerpen zijn nutritional assessment, interpretatie van laboratoriumwaarden, refeeding syndroom, darmfalen, nefrologie, sondevoeding, parenterale voeding, oncologie, kindergeneeskunde, fysiotherapie, diabetes mellitus, psychiatrie (eetstoornissen) en perioperatieve voeding.

► Casuïstiekbesprekingen
Deze online besprekingen bestaan uit kennisoverdracht en toepassing en/of reflectie en zelfstandig toepassen van het kritisch redeneren op complexe patiëntenproblematiek. Elke cursist brengt één keer een patiënt in en leidt dan de sessie. Deze besprekingen worden online georganiseerd.

Assessment
In de laatste week zal een mondeling assessment afgenomen worden. De cursist krijgt dan een theoretische complexe patiënt toegewezen en alle stappen van de dietistische behandeling (diagnostiek, dietistische diagnose, behandelplan, plan voor evaluatie en uitwerking van casuïstiek voor vervolgscenario’s) zullen worden bevraagd en getoetst. Hierin is bijzondere aandacht voor het gebruik van diagnostische methoden, mate van bewijslast en het vermogen tot kritisch redeneren. De patiëntenzorgstage en werkcolleges bereiden de cursist voor op deze assessment.

Factsheet
Gedurende het vak werken cursisten individueel aan een factsheet. Deze factsheet is een compacte evidence-based beantwoording van een vraag uit de kritische praktijk. Het onderwerp van de factsheet betreft:

  • (Een onderdeel van) de voedingsbehandeling bij een (specifieke) patiëntengroep; en/of
  • De diagnostische waarde en interpretatie van een parameter voor de evaluatie of initiatie van de voedingsbehandeling bij een (specifieke) patiëntengroep.
  • En geeft concrete aanbevelingen voor de kritische praktijk.
    De factsheets zullen aan elkaar worden gepresenteerd tijdens het werkcollege presentaties.

Bekijk hier een voorbeeld van een factsheet.

dr.ir. Nicolette Wierdsma, drs. Hanneke Bruggink en dr.ir. Hinke Kruizenga
start februari 2022 € 2.675,-
Amsterdam, Amsterdam UMC, beide locaties vanaf 1 februari 2022.
Accreditatie 2021 is aangevraagd. In 2020 was deze cursus geaccrediteerd voor diëtisten voor in totaal 118 punten (ID 363639)
46 punten voor zelfstudie
72 punten voor contacturen

Colleges – Casuïstiek – Het schrijven en presenteren van een fact sheet over een zelf te kiezen onderwerp.
Kritisch redeneren in de praktijk – 12 dagdelen in Amsterdam UMC, planning in overleg.

 

Schrijf je in!