PRISMA train-the-trainer

PRISMA | FOCUS op zelfmanagement bij Diabetes Mellitus

Train-the-trainer cursussen in Vumc, Amsterdam

PRISMA
PRISMA is een zelfmanagement programma en geeft educatie, steun en begeleiding in het maken van eigen keuzes met betrekking tot leefstijl en omgang met (het verhoogde risico op) de ziekte.
Deze train-the-trainer cursus leidt zorgverleners op om het PRISMA programma DM, preventie DM, CVRM en H&V in de eigen organisatie te gaan geven.

PRISMA staat voor PR-actief Interdisciplinair Self-Management.

DOELGROEPEN
De train-the-trainer cursussen is bestemd voor zorgverleners in de eerste en tweede lijn, die cliënten en patiënten begeleiden op het gebied van

– Diabetes Mellitus                                            – Hart- & vaatziekten

– Preventie Diabetes Mellitus                          – Cardiovasculair Risicomanagement

Diëtisten, praktijkondersteuners of verpleegkundige, maar ook huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker(sassistenten) of psychologen kunnen de train-the-trainer cursussen volgen.

TRAIN-DE-TRAINER

De PRISMA train-the-trainer cursus bestaat uit 2 dagen. Hierin leert de cursist te werken met het PRISMA groepsprogramma zelfmanagement educatie en leert de cursist om de deelnemende patiënten actief mee te laten denken en het verhaal uit de groep te laten komen door het stellen van vragen in plaats van vertellen/doceren. De PRISMA cursist leert de vertaalslag te maken naar wat de deelnemende patiënt zelf kan doen om zijn/haar DM of H&V te beïnvloeden en stimuleert vervolgens de deelnemende patiënt een persoonlijk actieplan te maken met SMART-doelstellingen.

Het advies is dat van elke geïnteresseerde organisatie minimaal twee zorgverleners de train-the-trainer cursus volgen, omdat PRISMA altijd door twee trainers zal worden gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een diëtist en een praktijkondersteuner of verpleegkundige, maar ook huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker(sassistenten) of psychologen kunnen de cursus geven. Relevante werkervaring van minimaal 1 jaar met de doelgroep zal het leerproces in deze training ten goede komen.

Na de train-the-trainer cursus is de cursist in staat om PRISMA in de eigen organisatie te implementeren en uit te voeren. De train-the-trainer cursus omvat 17 contacturen (2 dagen) en 3 uren voorbereidingstijd. De docent komt in overleg naar de cursist ter ondersteuning als de cursist drie tot vier PRISMA cursussen heeft gegeven aan patiënten en cliënten. Dit is een observatie, geen beoordeling

Lees hier meer over de inhoud van de train-the-trainercursus

Esther Pekel
ir. Sabine de Groot
Suzanne Bader

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Train-the-trainer cursus

Suzanne Bader, ir. Sabine de Groot en Esther Pekel
€ 795 incl. BTW
DM: maandag 9 en 16 april 2018
CVRM: maandag 11 en 18 juni 2018
VUmc Amsterdam
ID 288342
12 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- Diabetes Zorg
- Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
- Praktijkverpleegkunde
- Revalidatie
NVVPO
- Praktijkondersteuners

11,5 punten
ADAP

- Diëtisten

De cursus is voor minimaal 10 personen en maximaal 15 personen

Schrijf je in!