Beweging en spierbehoud bij ouderen en zieken

Behoud en verhogen van spiermassa is essentieel voor behoud van functionaliteit en hiermee de zelfredzaamheid van zieken en (kwetsbare) ouderen. Bij de behandeling van ondervoeding en behoud van de spiermassa ligt de focus van de voedingsadviezen dan ook op eiwit en beweging.

Om de juiste keuze te kunnen maken in soort eiwit, de hoeveelheden en spreiding over de dag en de beweeginterventie is kennis nodig over het eiwitmetabolisme bij ziekte en veroudering.

Deze cursus gaat in op

– eiwitmetabolisme: sarcopenie, anabole resistentie, splanchische extractie, insuline resistentie, doorbloeding en aminozuurprofielen.

– beweging: welke vormen van beweging stimuleren voldoende het eiwitmetabolisme

– de praktische vertaalslag : rol van verrijkte voedingsmiddelen, drinkvoeding | beweegadviezen door de diëtist, samenwerking met de fysiotherapeut

De cursus heeft een interactieve opzet en er is alle ruimte om vragen te stellen en casussen in te brengen. Bekijk hier het programma.

Deze cursus wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam 

Dr. ir. Mike Tieland
Dr. ir. Hinke Kruizenga

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Beweging en spierbehoud

De achtergronden van sarcopenie

Hoe kunnen we sarcopenie voorkomen en behandelen?

Wat doet beweging en de juiste voeding?

Hoe ziet de optimale voeding- en beweegbehandeling er uit voor:

  • Patiënten in het ziekenhuis
  • Chronisch zieke patiënten
  • Gezonde, thuiswonende ouderen
dr. Mike Tieland, dr. Hinke Kruizenga en een geriatrisch fysiotherapeut
€ 330,00 inclusief consumpties en studiemateriaal
Donderdag 14 juni 2018, VUmc Amsterdam.
Geaccrediteerd voor diëtisten
ID 312055
6 punten voor zelfstudie
6 punten voor cursusdag
Accreditatie voor fysiotherapeuten in aanvraag
ID 26648

De cursus heeft een interactieve opzet en er is alle ruimte om vragen te stellen en casussen in te brengen. Ook fysiotherapeuten zijn van harte welkom om deze cursus te volgen.

Schrijf je in!